Innowacyjne Rozwiązania Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii

Image

Tematyka panelu: Opis:
Innowacyjność w nauce i komercjalizacja wiedzy w praktyce biznesowej W czym tkwi istota innowacyjności z perspektywy instytucji naukowo-badawczej, zmiany w podejściu do innowacyjności w nauce na przestrzeni lat.
Potrzeby komercjalizacji wiedzy z perspektywy praktyków biznesów, problemy w procesie komercjalizacji innowacji
Modele procesów innowacyjnych działających w organizacjach Prezentacje innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz urządzeń badawczo-pomiarowych (wystawa - 2 dni)
Problemy prowadzenia badań i transferu technologii Problematyka badań i transferu innowacyjnych technologii realizowanych przez przedsiębiorstwa - konsultacje z pracownikami uczelni technicznych oraz instytutów badawczych.
Warsztaty Edukacja – staż - praca
Innowacje - obszary problemowe
Patent zasady i procedury
Podstawy innowacji procesowej i produktowej
Nowoczesne formy reklamy (potrzeby, strategie, trendy, koszty)
Ogólnopolska konferencja Naukowo-Techniczna Innowacje w praktyce.Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wysłanie wypełnionego formularza na adres: konakt@cine.com.pl
*Formularz do pobrania w prawej części strony


Wpłaty prosimy dokonać na konto:
Idea Bank: 49 1950 0001 2006 0520 9088 0002

Opłaty za uczestnictwo przeznaczone będą na pokrycie kosztów: organizacyjnych, wynajęcia sal, obsługi technicznej, opracowania materiałów konferencjach w formie monografii, opublikowania informacji na temat wystawców oraz opłat za publikacje wybranych artykułów naukowych w czasopismach A oraz B zamieszczonych na listach MNiSW.

Koordynator spotkania oraz warsztatów:
Dr hab. inż. Tomasz Klepka, prof. PL (tel. 502265207)