VI Ogólnopolska konferencja naukowa INNOWACJE W PRAKTYCE z VIII Wystawą Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii

Image



Osoby zainteresowane udziałem proszone są o rejestracji on-line



Wpłaty prosimy dokonać na konto:
Idea Bank: 49 1950 0001 2006 0520 9088 0002

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem opłat przed dokonaniem zgłoszenia.


Opłaty za uczestnictwo przeznaczone będą na pokrycie kosztów: organizacyjnych, wynajęcia sal, obsługi technicznej, opracowania materiałów konferencjach w formie monografii, opublikowania informacji na temat wystawców oraz opłat za publikacje wybranych artykułów naukowych w czasopismach A oraz B zamieszczonych na listach MNiSW.

Koordynator spotkania oraz warsztatów:
Dr hab. inż. Tomasz Klepka, prof. PL (tel. 502265207)

Zachęcamy do dokonywania rejestracji on-line
Informujemy, że na imprezę obowiązuję WYŁĄCZNIE rejestracja on-line. Zgłoszenia mailowe nie będą przyjmowane






KLIKNIJ, ABY POBRAĆ PROGRAM PSD 2019