VIII Ogólnopolska konferencja naukowa INNOWACJE W PRAKTYCEOsoby zainteresowane udziałem proszone są o rejestrację on-line, za pośrednictwem poczty e-mail.
W celu rejestracji należy przesłać wypełniony

FORMULARZ

na adres
kontakt@cine.edu.pl

Informujemy, że w tym roku udział w konferencji jest BEZPŁATNY dla wszystkichKoordynator spotkania oraz warsztatów:
Dr hab. inż. Tomasz Klepka, prof. PL (tel. 502265207)


Informujemy, że na imprezę obowiązuję WYŁĄCZNIE rejestracja on-line za pośrednictwem e-mail

Przesłanie formularza rejestracyjnego oznacza zapoznanie się z klauzurą informacyjną RODO oraz akceptacje zgód zawartych w piśmie RODO

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ PROGRAM PSD 2021
W ramach konferencji odbędą się również Warsztaty DIALOG Energy Harvesting.
Tematy warsztatów Energy Harvesting dotyczy odzyskiwania energii z otoczenia w środowisku zurbanizowanym, w szczególności w warunkach przemysłowych. Dziedzina ta zdobywa zainteresowanie w związku z rosnącymi potrzebami na energię elektryczną, eliminuje potrzebę poszukiwań źródeł energii kopalnej i jest korzystne dla społeczeństwa i środowiska. W ramach warsztatów planowane są sesje wykładowe prezentujące osiągnięcia naukowe oraz dyskusyjne sesje panelowe dla przedsiębiorców i naukowców. Szczegółowy program warsztatów jest jeszcze uzupełniany.

Zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa wysyłając wiadomość na adres p.wolszczak@pollub.pl

Warsztaty organizowane są w ramach programu DIALOG finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Edukacji (DIALOG 0019/DLG/2019/10).

Zapraszamy również na imprezę towarzyszącą:
Międzynarodowa Wystawa INNO-WINGS

ZAPIS WYDARZENIA:


Zgłoszenie