VI Ogólnopolska konferencja naukowa INNOWACJE W PRAKTYCE z VIII Wystawą Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii

Warsztaty 7V Ogólnopolska konferencja naukowa INNOWACJE W PRAKTYCE z VII Wystawą Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii

Warsztaty 6IV Ogólnopolska konferencja naukowa INNOWACJE W PRAKTYCE z VI Wystawą Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii

Warsztaty 5III Ogólnopolska konferencja naukowa INNOWACJE W PRAKTYCE z V Wystawą Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii

Warsztaty 4Cloud ComputingPanelowe Spotkania Dyskusyjne z IV Wystawą Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii

Warsztaty 3Innowacyjne Rozwiązania Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii

Warsztaty 2Mikro firmy- makro kompetencje.Opracowanie programu szkoleń zewnętrznych realizowanych dla przedsiębiorstw.Uczenie się – proces i techniki skutecznego zapamiętywania.Innowacyjne rozwiązania urządzeń badawczo-pomiarowych

Warsztaty 1