Opracowanie programu szkoleń zewnętrznych realizowanych dla przedsiębiorstw.

 • Rola i zadania wewnętrznych public relations. Działania w zakresie komunikacji wewnętrznej jako wsparcie dla zmian zachodzących w przedsiębiorstwie, organizacji i instytucji;
 • Bariery i konflikty w komunikacji wewnątrz organizacji;
 • Kluczowe elementy zarządzania personelem;
 • Kierownik i jego podwładni, role, zadania;
 • Procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych;
 • Lepiej, sprawniej efektywniej, czyli co jeszcze można zrobić by osiągać większe sukcesy? Priorytety i hierarchia wartości osobistych oraz w organizacji;
 • Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa, instytucji i organizacji na rynku oraz ich wizualnej tożsamości (Corporate Identity i Corporate Design);
 • Trening umiejętności sprawnego realizowania działalności public relations w przedsiębiorstwach;
 • Analiza oraz trening sprzedaży swoich produktów,
 • Zwiększenie poczucia integracji z grupą i firmą;
 • Zwiększenie skuteczności osobistej w zarządzaniu i kierowaniu;
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • CSR- Społeczna odpowiedzialność i etyka biznesu;
 • Innowacje społeczne;
 • Szkolenia z obszaru BHP;
 • Technologia produkcji;
 • Innowacje techniczne;
 • Ochrona własności intelektualnej, zgłoszenie, patent, wzór przemysłowy, wzór użytkowy
 • Grafika komputerowa- programy, Programy do symulacji procesów technologicznych (program Ansys, Cadmould, i inne);
 • Ochrona środowiska- wdrażania norm i systemów z zakresu ekologii;
 • Aspekty prawne prowadzonej działalności oraz ochrona własności intelektualnej i inne.